Polityka prywatności

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Usługodawcy poprzez Sklep.
 • Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§ 2

Administrator Danych Osobowych

 

 • Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Usługodawca, zwany dalej Administratorem.
 • Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 3

Zbiór Danych Osobowych

 

 • Zbiór Danych Osobowych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, czym został wypełniony obowiązek nałożony na Administratora przez ustawę o ochronie danych osobowych.

§ 4

Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów

 

 • Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych.
 • Składanie Zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych.
 • Niepodanie przez Klienta Danych Osobowych nie pozwoli na złożenie Zamówienia.

§ 5

Zakres przetwarzania Danych Osobowych

 

 • Administrator poprosi Klienta o podanie następujących Danych Osobowych które to Klient powinien podać w celu złożenia zamówienia:
  • nazwisko i imię,
  • adres zamieszkania,
  • adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • numer NIP,
  • nazwę firmy,

oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient.

 

 • W celu realizacji Umowy sprzedaży Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klientów dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
 • Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Klienta strony w Sklepie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
 • Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, w celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

§ 6

Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

 

 • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży.
 • Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji lub zakupu w ramach Sklepu.
 • Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub wysłanie zapytania za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@toptechnology.pl

§ 7

Informacje handlowe

 

 • Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.
 • Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Sklepie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Klienta, pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę.

§ 8

Wykorzystanie plików Cookies - tzw. „ciasteczek”

 

 • „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta.
 • „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora.
 • Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.
 • W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.
 • Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

§ 9

Bezpieczeństwo

 

 • Połączenia związane z wypełnianiem formularzy odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 • Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 • Proszę pamiętać, że Sprzedawca nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Sklepu. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

§ 10

Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

 

 • Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
 1. Klient wyrazi na to zgodę lub
 2. będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
 3. będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży.
 • W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

§ 11

Prawa Klientów

 

 • Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 • Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 • Każdy Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@toptechnology.pl
 • Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Prosimy w tym celu o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@toptechnology.pl

§ 12

Postanowienia dodatkowe

 

 • W Sklepie mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep i Sprzedawcę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się.
 • Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@toptechnology.pl

Hurtownia


Szanowni Państwo, w przypadku chęci zakupienia większych ilości filtrów prywatyzujących prosimy o kontakt.

Telefon: +48 739 293 000
Email: bok@toptechnology.pl

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Złóż zamówienie

PayPal

Copyright © 2011-18 Systemowcy Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Jaroslaw Stanczyk